Dette kurset tar for seg grunnleggende instruksjonslære. Åpen for alle.

Dette kurset er en del av skyteinstruktørkurs 1a. Åpen kun for de som har meldt seg på skyteinstruktørkurs 1a.