Dette kurset er en del av skyteinstruktørkurs 1. Åpen kun for de som har meldt seg på skyteinstruktørkurs 1.

Dette kurset tar for seg grunnleggende instruksjonslære. Åpen for alle.