Dette kurset er en obligatorisk del av skyteinstruktørkurs 1 (18-25 år). Åpen kun for de som har meldt seg på skyteinstruktørkurs 1 (18-25 år).Dette kurset tar for seg grunnleggende instruksjonslære. Åpen for alle.