Dette er et kurs for de tar for seg ungdoms- og rekrutteringsarbeid. Tekst. Åpen for alle.Dette er et kurs for de tar for seg Det frivillige Skyttervesen som organisasjon. Tekst. Åpen for alle.