Dette e-kurset gir en kortfattet og enkel innføring i prinsipper for ledelse. Passer godt for deg som enten er lags- eller samlagsleder eller har andre lederverv i DFS.


Åpen for alle.

Dette er et kurs for de tar for seg ungdoms- og rekrutteringsarbeid. Tekst. Åpen for alle.Dette er et kurs for de tar for seg Det frivillige Skyttervesen som organisasjon. Tekst. Åpen for alle.